Skip to content Skip to footer

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Egass Barcelona garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a Egass Barcelona seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Egass Barcelona, ​​imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit Egass Barcelona ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix el RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@egassbarcelona.com.